Home

Ekososiaalisesti kestävä Tampere

Minä uskon yhteiskuntaan, joka on yhdenvertainen kaikille, jossa äänensä saavat kuuluviin myös he, joilla valtaa on vain vähän, ja jossa kaikista sen jäsenistä pidetään huolta. Me ihmiset olemme luoneet tämän yhteisunnan, me voimme sitä muuttaa.

Haluan Tampereen, jossa:
Tehdään ilmastoviisaita päätöksiä
Panostetaan palveluihin, investoidaan ihmisiin
Ollaan pienten puolella

Olen punavihreä sosiaalityöntekijä ja puolueaktiivi. Olen ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa tavoitteena ekososiaalisesti kestävämpi Tampere.

Lämpimästi tervetuloa sivuilleni tutustumaan ajatuksiini ja seuraamaan kuntavaalikampanjani edistymistä!

Vaalikampanjaa ei tehdä yksin, siksi tarvitsen juuri sinun apuasi. Auttaa voit seuraamalla, tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamalla facebook- sivujeni tai twittertilini postauksia ja suosittelemalla minua kavereillesi. Vaalipäivän lähestyessä tukea otan ilolla vastaan esitteiden jakamisessa ja muissa käytännönjärjestelyissä. Kaikki apu on tervetullutta, ota yhteyttä minuun, jos haluat olla mukana!

Pienten puolella

Laadukas varhaiskasvatus ja turvallinen, tasa-arvoinen koulupolku ovat jokaisen lapsen oikeus. Siitä meidän aikuisten on huolehdittava. Koulu on eriarvoisuuden vähentämisen kannalta tärkeässä roolissa. Siksi lasten oppimisympäristöön on satsattava ja varmistettava, että jokainen lapsi saa siellä tarvitsemansa tuen. Varhaiskasvatuksen tulee olla maksutonta ja palveluiden on löydyttävä läheltä. Aluksi voitaisiin tarjota kaikille lapsille neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä.Continue reading “Pienten puolella”

Panostetaan palveluihin, investoidaan ihmisiin

Tampereella pitää olla kriisinkestävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat oikea-aikaisia, saavutettavia ja riittäviä. Oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset palvelut ehkäisevät myöhemmin syntyviä ongelmia ja kestävät myös silloin, kun yhteiskunnassa tapahtuu suuria muutoksia. Palveluihin satsaaminen ei ole ylimääräistä luksusta, vaan investointi ihmisiin ja heidän hyvinvointiin. Tämä säästää sekä inhimillisiä että taloudellisia kustannuksia myöhemmin. Ennaltaehkäisy ja tarpeenmukainen ja oikea-aikainen kuntoutus ovatContinue reading “Panostetaan palveluihin, investoidaan ihmisiin”

Ilmastoviisautta päätöksentekoon

EKOSOSIAALISESTI KESTÄVÄSSÄ kaupungissa päätöksenteossa otetaan huomioon sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset näkökohdat ymmärtäen, että kaikki nämä alueet vaikuttavat toisiinsa. ILMASTOVIISAITA PÄÄTÖKSIÄ SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS HUOMIOIDEN Tampere on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030, jota varten on laadittu tiekartta tämän tavoitteen toteutumiseksi. Mielestäni kaupungissa tulisi arvioida aina myös päätösten ympäristövaikutukset. Ilmastolle haitallisia ratkaisuja tulee välttää. Päästöjen vähentäminen ei voiContinue reading “Ilmastoviisautta päätöksentekoon”

Vaalikampanjan taloudellinen tukeminen onnistuu tästä.
tai suoraan Anu Ropposen tukiryhmän tilille FI03 1860 3500 0315 97

Kiitos vierailustasi kampanjasivustollani.

Anu Ropponen, anuropponen@yahoo.com

Create your website with WordPress.com
Get started